Turniej Gier Matematycznych

Gry są ważnym i wiodącym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji, postaw i nastawień dzieci wobec nauki, pracy i innych osób, dlatego Turniej Gier na stałe wpisał się do naszego przedszkolnego kalendarza. W tym roku został on zorganizowany 6 lutego 2019r. Dzieci z dwóch najstarszych grup zostały podzielone na cztery drużyny, w których rywalizowały grając w gry „ściganki”, rzucając do celu i rozwiązując matematyczne karty pracy. Emocji było przy tym co nie miara, ponieważ drużyny zwyciężyły między sobą minimalną różnicą punktów.