Turniej Gier Matematycznych

W naszej grupie nie ma czasu na nudę. 25 listopada 2022r. Średniaki wzięły udział w Turnieju Gier Matematycznych. W formie zabawy dzieci doskonaliły swoje zdolności matematyczne, umiejętność logicznego myślenia, spostrzegania, koncentracji uwagi. Była to też doskonała okazja do integracji grupy i rywalizacji na zasadach fair play.