Turniej gier dydaktycznych

 26 lutego 2016r.  odbył się w naszym przedszkolu „Turniej gier dydaktycznych”. Przedszkolaki z gr III i IV miały możliwość zabawy w gry dydaktyczne: muzyczne, ekologiczne i planszowe. Podczas wspólnego grania dzieci: nawiązują relacje społeczne, uczą się współdziałania i przestrzegania określonych reguł oraz wyrażania emocji, konfrontują się z uczuciem przegranej i próbują panować nad złością, a czasem i frustracją. Gry planszowe rozwijają dziecięcą sprawność motoryczną, spostrzegawczość, refleks, orientację przestrzenną i pamięć. Pozwalają także kształtować analizę oraz syntezę wzrokową i słuchową. Usprawniają mowę, wzbogacają zasoby językowe. Rozwijają myślenie. Wpływają na doskonalenie umiejętności matematycznych dzieci. Rozbudzają zainteresowania. Szczególny rodzaj gier planszowych – tzw. gry dydaktyczne – sprzyjają opanowaniu określonej wiedzy, zdobyciu pożądanych umiejętności.
Wszystkie dzieci były zwycięzcami i otrzymały symboliczne nagrody, a liczyła się przede wszystkim wspaniała zabawa.

Turniej gier dydaktycznych (6)  Turniej gier dydaktycznych (5)  Turniej gier dydaktycznych (4)

Turniej gier dydaktycznych (3)  Turniej gier dydaktycznych (2)  Turniej gier dydaktycznych (1)