Turniej gier dydaktycznych w grupie III

20 listopada 2020r. w naszym przedszkolu, odbył się „Turniej gier dydaktycznych”. Przedszkolaki z grupy III miały możliwość zabawy w gry dydaktyczne: matematyczne, ekologiczne i planszowe. Podczas wspólnego grania dzieci: nawiązują relacje społeczne, uczą się współdziałania i przestrzegania określonych reguł oraz wyrażania emocji, konfrontują się z uczuciem przegranej i próbują panować nad złością, a czasem i frustracją. Gry planszowe rozwijają dziecięcą sprawność motoryczną, spostrzegawczość, refleks, orientację przestrzenną i pamięć. Pozwalają także kształtować analizę oraz syntezę wzrokową i słuchową. Usprawniają mowę, wzbogacają zasoby językowe. Rozwijają myślenie. Wpływają na doskonalenie umiejętności matematycznych dzieci. Szczególny rodzaj gier planszowych – tzw. gry dydaktyczne – sprzyjają opanowaniu określonej wiedzy, zdobyciu pożądanych umiejętności. Nasze przedszkolaki podczas turnieju z wielką ochotą brały udział we wszystkich proponowanych grach. Bardzo podobała im się taka forma zajęć. Panowała świetna atmosfera w duchu zdrowej rywalizacji. Wszystkie dzieci były zwycięzcami i otrzymały symboliczne nagrody, a liczyła się przede wszystkim wspaniała zabawa.