„Szkoła pamięta” Akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki

26 października 2021r., Przedszkole Miejskie Nr 2 – Integracyjne w Dębicy włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”, której celem było zwrócenie uwagi dzieci z najstarszej grupy wiekowej na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
W ramach akcji „Sześciolatki” podjęły szereg działań. Zapoznały się ze znaczeniem i wartością słowa patriotyzm. Poznały cechy jakie powinien posiadać prawdziwy patriota. Utrwaliły wiadomości na temat symboli narodowych, które odgrywają ważną rolę w historii narodu, teraźniejszości i przyszłości Ojczyzny.
27 października, „Starszaki” podczas patriotycznej wycieczki autokarowej po Dębicy zwiedziły:

  1. Stałą wystawę „Historia garnizonu dębickiego” w Muzeum Regionalnym, gdzie spotkały się z panem Arturem Getlerem, historykiem popularyzującym zamierzchłe czasy regionu dębickiego. Pan Artur w bardzo ciekawy sposób opowiedział dzieciom o 9 Pułku Ułanów, który stacjonował w Dębicy, o dowódcy pułku rotmistrzu Józefie Dunin-Borkowskim oraz o poruczniku Adolfie Lachowiczu (zasłużonych lokalnych bohaterach i patriotach).
  2. Cmentarz wojskowy, na którym spoczywają polscy żołnierze uczestniczący w I i II Wojnie Światowej między innymi: rotmistrz Józef Dunin-Borkowski i porucznik Adolf Lachowicz. Dzieci uporządkowały groby
    i oddały hołd zmarłym żołnierzom, nawet tym nieznanym, walczącym o wyzwolenie miasta zapalając znicze na ich mogiłach.
  3. Lokalne miejsce pamięci – Pomnik Ofiar Mordu Hitlerowskiego przy dębickiej cegielni. Przedszkolaki poznały historię tego miejsca i uczciły pamięć kilkudziesięciu ofiar.
  4. Pomnik Niepodległości upamiętniający setną rocznicę walk o granice Rzeczpospolitej stoczonych przez żołnierzy 9 Pułku. Tutaj również złożyły hołd zostawiając biało – czerwoną wiązankę i zapalając znicz.

Kończącym akcentem podjętych działań było przygotowanie gazetki ściennej poświęconej lokalnemu bohaterowi majorowi Adamowi Lazarowiczowi oraz wykonanie przez dzieci prac plastycznych nawiązujących do polskiej tradycji Święta Zmarłych na temat „Pamiętamy…” w odniesieniu do przebytej wycieczki na cmentarz wojskowy.
Dzięki wszystkim tym przedsięwzięciom przedszkolaki mogły wyrazić swój szacunek dla życia i dokonań wszystkich, którzy odeszli.