„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

Od września do grudnia 2014r. chętni rodzice i nauczyciele spotykali się na warsztatach
z psychologiem panią Małgorzatą Kula.  Uczęszczając na zajęcia „Szkoły dla Rodziców
i Wychowawców” rodzice uczyli się budowania relacji dorosły – dziecko, wspierania procesu usamodzielniania dziecka, budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Mieli również możliwość poznać przyczyny rywalizacji i zazdrości między dziećmi, przyczyny kłótni, bójek i różnych innych trudności. Dowiedzieli się też jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.