Święto Patronki Miasta Dębicy

16 października 2013r. dzieci 5 i 6 letnie udały się pod figurkę św. Jadwigi Śląskiej, by podziękować Jej za opiekę nad naszym miastem i jego mieszkańcami. Wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone pod figurką Świętej.

Realizacja Rocznego Planu Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 2 – Integracyjnego
w Dębicy na rok szkolny 2013/2014 „Polak mały” zawierającego treści patriotyczne.

Wyjście pod pomnik św. Jadwigi (1)  Wyjście pod pomnik św. Jadwigi (2)  Wyjście pod pomnik św. Jadwigi (3)