„ Światowy Dzień Ziemi”

W grupie I Krasnalki uczciły Święto Ziemi  pod hasłem „Posprzątamy las”. Wspólnie  z pacynką – Jeżykiem, zaopatrzone w rękawiczki jednorazowe wybrały się do „lasu”. W „lesie” urządzonym w przedszkolnej sali z wielkim zapałem rozpoczęły sprzątanie; segregowały śmieci do odpowiednich worków, poznały zasady zachowania się w lesie. W podziękowaniu usłyszały piękny śpiew  ptaków. Zadowolone. Po dobrze wykonanej pracy zatańczyły wesoło w na polanie nadsłuchując odgłosów przyrody.

W grupie II Dzień Ziemi rozpoczęliśmy inscenizacją wiersza L. Szołdry pt. „Sznurek Jurka”. Następnie Przedszkolaki, na podstawie ilustracji, przypomniały sobie do jakich pojemników segregujemy poszczególne śmieci. Pomogło im to w uporządkowaniu szkolnego boiska, o którym była mowa w wierszu. Dzięki temu zrozumiały, że na czystej Ziemi żyje się lepiej, a „czyste boisko” pozwala na wszelkiego rodzaju zabawy ruchowe. Podsumowaniem zajęć było posegregowanie przez dzieci ilustracji mówiących o tym co chroni naszą planetę, a co ją niszczy, które wzbudziło u dzieci ciekawą dyskusję. Maluszki w tym dniu wykonały też  ciekawa pracę plastyczną przedstawiającą uśmiechniętą planetę.

Dzieci z  grupy III odwiedził krasnal Raduś, który opowiedział im o chorej, smutnej  Planecie. Średniaki bardzo chętnie pomogły  Krasnalowi. Doskonale wiedziały co trzeba zrobić, aby nasza planeta Ziemia stała się czysta, zdrowa i piękna. Po obejrzeniu teatrzyku sylwet „Segregujemy śmieci”, przypomniały sobie zasady segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania. Następnie w trakcie zabawy dydaktycznej „Segregowanie śmieci” wyrabiały nawyk ich segregowania. Bawiły się też przy piosenkach, „Śmieciowa samba”, „Moja Planeta”. Bardzo ciekawe było dla dzieci układanie prezentu dla planety. Piękny kwiat powstał na macie dydaktycznej po rozwiązaniu zagadki w kreatywny sposób. Dzieci podczas zabawy w kodowanie nie tylko uczyły się logicznego myślenia, rozwiązywania zadań, ale też umiejętności pracy w zespole. Zajęcia zakończyły się wykonaniem pracy plastycznej” Moja planeta”.

W grupie IV „Starszaki”  odczytały list od Ziemi z apelem do dzieci. Przeprowadziły „Burzę mózgów” odpowiadając na pytanie, dlaczego nasza planeta jest smutna i co ją martwi. Oglądnęły film edukacyjny „Dzień Ziemi” ukazujący zagrożenia dla Ziemi płynące ze strony ludzi oraz sposoby dbania o planetę. Sześciolatki poznały znaczenie słów: „ekologia” i „ekolog”, nauczyły się piosenki pt. „Ekologia” oraz opracowały „Kodeks Małego Ekologa”. Ponadto dzieci miały okazję zobaczyć i dotknąć ekologiczną ulotkę firmy Tikkurila wydrukowaną na papierze  z nasionami kwiatów. Zasadziły ulotkę w doniczce z ziemią. Teraz czekają na efekty! 😀
Mali ekolodzy nauczyli się segregować śmieci do odpowiednich pojemników. Wiedzą już, że odpady mogą być ponownie wykorzystane i znają już znaczenie słowa RECYKLING. Idealnym wzorem do naśladowania, było oglądanie działań ekologicznych swoich starszych kolegów (już Absolwentów) udokumentowanych na zdjęciach w kronikach przedszkolnych z poprzednich lat.