Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi to największe i najbardziej popularne święto ekologiczne na świecie. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Z tej okazji 22 kwietnia w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z ekologią w tle, którą rozpoczęto odczytaniem listu od Planety Ziemi z apelem do dzieci o pomoc w dbaniu o nasz wspólny dom – Ziemię. Przedszkolaki przez cały czas uczą się jak pomagać planecie. Ten wyjątkowy dzień stał się okazją do podsumowania już zdobytej wiedzy. Na początek dzieci z grupy II przedstawiły inscenizację do wiersza „Mrówcza opowieść” w celu przypomnienia zasad dbania o czystość otoczenia oraz segregacji odpadów. Starsze dzieci znają znaczenie słowa „recykling”, a młodsze mogły obrazowo zapoznać się z jego znaczeniem podczas obserwacji pracy maszyny do recyklingu. Przeprowadzony Quiz wiedzy o ekologii – prawda czy fałsz ukazał dużą świadomość przedszkolaków na temat jak należy dbać o naszą planetę. A powieszone w holu przedszkola plakaty, wykonane przez dzieci, każdemu o tym przypomną.

Realizacja Rocznego Planu Pracy z zakresu edukacji ekologicznej.