Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody przypadający na 22 marca to święto najcenniejszego płynu na Ziemi. Z tej okazji  dzieci z grupy IV przyszły do przedszkola ubrane na niebiesko. Każdy samodzielnie wykonał, z niebieskiego papieru, swoją kropelkę wody. Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie  poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej; uświadomienie znaczenia wody dla  ludzi, zwierząt i roślin. Przedszkolaki brały udział w zabawach umysłowych: rozwiązywanie zagadek, burza mózgów; muzycznych: taniec  z niebieskimi paskami bibuły i do piosenki „Skąd się bierze deszcz?” oraz badawczych: „Jaka jest woda?”, „Jak powstaje deszcz?”. Oglądały film  edukacyjny „Krążenie wody w przyrodzie”. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń: „Deszczowa chmura”, „Lampa Lava”, „Burza w szklance wody”,  „Tańczący olej”.  Sześciolatki wykazały się inwencją twórczą wykonując pracę plastyczną na temat „Magiczne krople wody”.
Na zakończenie każde dziecko otrzymało butelkę wody niegazowanej,  bo przecież WODA TO ŻYCIE.
Niebieski dzień uważamy za udany!