Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Dnia 3 kwietnia w naszej grupie obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem tego wydarzenia było zwiększenie świadomości  i wrażliwości dzieci na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi borykają się osoby ze spektrum autyzmu i ich najbliżsi. W tematykę wprowadziły dzieci filmy edukacyjne mówiące o istocie autyzmu i zaburzeniach sensorycznych „Amazing Things Happen-Polish” oraz „Błękitna bajka o autyzmie”, które  miały na celu podnieść świadomość dzieci, budować zrozumienie i akceptację nad innością ludzi objętych spektrum autyzmu. Podczas wspólnych zabaw dzieci uczyły się empatii i sprawdzały, jak czuje się dziecko inaczej postrzegające świat, uczestnicząc w eksperymencie z wykorzystaniem światła i dźwięku. Poprzez zabawę „Spacer po ścieżce sensorycznej”, poprzez doświadczenia sensoryczne mogły przenieść się do świata autyzmu i poczuć jak poszczególne zmysły zniekształcają odbiór rzeczywistości. Tego dnia każdy z nas mógł wyrazić swoją solidarność ubrać się na niebiesko, a podczas zajęć towarzyszyły dzieciom niebieskie akcenty. Nie zabrakło też wspólnych zabaw integracyjnych podczas których, uczyły się współpracy, orientacji przestrzennej, budując tym samym świadomość ciała, stymulując zmysł dotyku. Uwieńczeniem wspólnej zabawy było wykonanie pracy plastycznej „Niebieskie serce dla mojego przyjaciela” oraz eksperymentu „Puchnąca farba z pianki do golenia”. Zabawa dostarczyła dzieciom wiele radości i pozwoliła zaspokoić ich naturalną potrzebę odkrywania i doświadczania świta.