Światowy Dzień Recyklingu w grupie IV

Sześciolatki doskonale znają znaczenie słowa „recykling”. Dobrze wiedzą jak wykorzystać odpady. W kąciku kreatywnym gromadzą różne przedmioty, które następnie wykorzystują do zajęć plastycznych, technicznych, gier i zabaw. Podczas wykonywania prac plastycznych pod hasłem „COŚ Z NICZEGO” zawsze wykazują się niezwykłą kreatywnością. Aby uczcić Światowy Dzień Recyklingu – ustanowiony 18 marca, dzieci zaprojektowały i wykonały postać RECYKLERA. Do świętowania tego dnia włączyli się także Rodzice wykonując wspólnie z dziećmi ekologiczne stroje i zabawki z recyklingu.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za aktywność i współpracę!