Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dnia 6 maja 2024r. „Średniaki” włączyły się w obchody Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym dniu p. Ania zwróciła uwagę, że osoby z tym schorzeniem mają marzenia, pragnienia i takie same prawa do godnego życia jak osoby pełnosprawne. W jasny i przystępny sposób wyjaśniła dzieciom bardzo trudne dla nich słowa „godność, tolerancja”. W drugiej części zajęć w ramach solidarności z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, dzieci wzięły udział w zabawach integracyjnych oraz wykonały pracę plastyczną, w której przeważał kolor pomarańczowy przypisany temu świętu.