Strażacy w przedszkolu

Składamy serdeczne podziękowania Strażakom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagawczynie za przybycie w poniedziałek 15 maja 2017, zaprezentowanie wozu strażackiego oraz znajdującego się w nim sprzętu. W trakcie spotkania Goście opowiedzieli dzieciom o tym, że Strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, ratują zwierzęta, usuwają gniazda szerszeni oraz pomagają ludziom podczas powodzi. Najwięcej emocji wywołał u dzieci moment, w którym Strażacy pozwolili im wejść do kabiny wozu strażackiego. Mali strażacy z wielkim zapałem zakładali hełmy, rozwijali węża strażackiego, pompowali  wodę oraz ogłaszali komunikaty przez megafon.

Strażacy w przedszkolu (1)  Strażacy w przedszkolu (2)  Strażacy w przedszkolu (3)

Strażacy w przedszkolu (4)  Strażacy w przedszkolu (5)  Strażacy w przedszkolu (6)

Strażacy w przedszkolu (7)  Strażacy w przedszkolu (8)  Strażacy w przedszkolu (9)