„Sprzątanie Świata – Polska 2021”

W ramach 28 Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątania świata” Sześciolatki wzięły udział w ekologicznych zajęciach pod hasłem „MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ”. Celem zajęć było przypomnienie dzieciom zasad segregacji odpadów oraz zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie środowiska naturalnego i potrzebę dbania o dobro wspólne. Działanie to pozwoliło dzieciom z grupy IV zdobyć sprawność „Segregujemy śmieci” potrzebną im do otrzymania medalu „Mały Ekolog” w ramach działań „Przedszkolnego Klubu Ekologów”.

Realizacja Rocznego Planu Pracy
z zakresu edukacji ekologicznej.