Sprzątanie świata

19.09.2011r. nasze dzieci wzięły udział ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, której celem było rozwijanie wrażliwości na piękno najbliższego otoczenia, kształtowanie umiejętności podejmowania konkretnych działań: segregowanie odpadów (makulatury, opakowań szklanych i plastikowych, puszek) oraz kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu.