Spotkanie autorskie z pisarzem w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy

26 kwietnia 2023r. dzieci z  naszej grupy uczestniczyły  w spotkaniu autorskim z pisarzem Marcinem Brykczyńskim – autorem wielu wierszy i opowiadań dla dzieci takich jak: ,,Gdzie się zwierzę spać wybierze?”, ,,Czarno na białym”, ,,Ni pies ni wydra”, ,,Z deszczu pod rynnę”, ,,Czy już wiesz kim zostać chcesz?”. Spotkanie odbyło się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy. Pisarz w niezwykle barwny sposób przedstawił dzieciom historię powstania niektórych utworów, jak np. wierszy ze zbioru ,,Czarno na białym”, wiersza ,,Spotkanie  z żyrafą” i wielu innych. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały wierszy i opowieści autora. Pisarz odpowiadał na ciekawe pytania dzieci oraz zachęcił je do zabawy słowami.