„Śpiewająca Biblioteka”

Dnia 14 kwietnia 2016r. w naszym przedszkolu  odbyło się spotkania autorskie literacko – muzyczne z Panią Ewą Zarębską autorką książek dla dzieci, powieści, ilustracji oraz muzykiem.
Spotkanie to składało się z czterech etapów:
Etap pierwszy: Autorka opowiadała o swoim dzieciństwie i marzeniach, dzięki którym została pisarką. Opowieść była prowadzona w bajkowy ale dynamiczny sposób z aktywnym udziałem dzieci.
Etap drugi: Czytanie fragmentu książki przypominające teatralną scenkę. Mające jednocześnie na celu pokazać młodemu czytelnikowi, jak wielką rolę w czytaniu odgrywają:  intonacja, podział na role, mimika i mowa ciała.
Etap trzeci: Ilustratorka krok po kroku tworzyła ilustrację. W tym samym czasie dzieci miały możliwość odgadywania powstającego właśnie rysunku i wypowiadania swoich pomysłów do mikrofonu. (uruchamiając swoją wyobraźnię)
Etap czwarty: Muzyk i kompozytor przy pomocy instrumentu klawiszowego oraz śpiewu zabierał dzieci w świat piosenki, która opowiadała  o marzeniach i bibliotece. Dzieci brały czynny udział w śpiewaniu i akompaniamencie.

Realizacja Rocznego Planu Pracy „W świecie muzyki”

Śpiewająca Biblioteka (1)  Śpiewająca Biblioteka (2)  Śpiewająca Biblioteka (3)

Śpiewająca Biblioteka (4)  Śpiewająca Biblioteka (5)  Śpiewająca Biblioteka (6)

Śpiewająca Biblioteka (7)  Śpiewająca Biblioteka (8)  Śpiewająca Biblioteka (9)