„Śmieciosztuka 2013”

Ósmy raz nasze przedszkole zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci z wszystkich dębickich przedszkoli.
„Piękna nasza Polska cała” to temat prac, które wpłynęły do Galerii Sztuki MOK w Dębicy,  jak również programu artystycznego przedstawionego przez reprezentantów wszystkich grup wiekowych z naszego przedszkola. Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu odbyła się 29 listopada 2013r.
Cele konkursu obejmowały umiejętność praktycznego wykorzystania surowców wtórnych, zachęcanie dzieci do podejmowania zadań twórczych poprzez działalność plastyczno – konstrukcyjną oraz budzenie zainteresowania dzieci własną Ojczyzną.
Z 33 prac, które wpłynęły na konkurs jury w składzie: Ryszard Kucab – kierownik galerii, Mariola Zając – plastyk oraz Anna Sowińska – studentka grafiki, młoda malarka, absolwentka naszego przedszkola – wybrało najciekawsze kompozycje przyznając miejsca I, II i III oraz wyróżnienia w kategoriach indywidualnej i grupowej. Nasze przedszkole reprezentowały dwie prace wykonane przez dzieci
z grupy IV – Zosię i Adasia.

 Realizacja Rocznego Planu Pracy „Polak mały” zawierającego treści patriotyczne.

Śmieciosztuka (1)  Śmieciosztuka (2)  Śmieciosztuka (3)

Śmieciosztuka (4)  Śmieciosztuka (5)  Śmieciosztuka (6)

Śmieciosztuka (7)  Śmieciosztuka (8)  Śmieciosztuka (9)

WAŻNE LINKI

KONTAKT

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne 
ul. Konarskiego 14
39-200 Dębica
tel: 14 6813 168
mp2integracja@gmail.com