“Śmieciosztuka 2013”

Ósmy raz nasze przedszkole zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci z wszystkich dębickich przedszkoli.
„Piękna nasza Polska cała” to temat prac, które wpłynęły do Galerii Sztuki MOK w Dębicy,  jak również programu artystycznego przedstawionego przez reprezentantów wszystkich grup wiekowych z naszego przedszkola. Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu odbyła się 29 listopada 2013r.
Cele konkursu obejmowały umiejętność praktycznego wykorzystania surowców wtórnych, zachęcanie dzieci do podejmowania zadań twórczych poprzez działalność plastyczno – konstrukcyjną oraz budzenie zainteresowania dzieci własną Ojczyzną.
Z 33 prac, które wpłynęły na konkurs jury w składzie: Ryszard Kucab – kierownik galerii, Mariola Zając – plastyk oraz Anna Sowińska – studentka grafiki, młoda malarka, absolwentka naszego przedszkola – wybrało najciekawsze kompozycje przyznając miejsca I, II i III oraz wyróżnienia w kategoriach indywidualnej i grupowej. Nasze przedszkole reprezentowały dwie prace wykonane przez dzieci
z grupy IV – Zosię i Adasia.

 Realizacja Rocznego Planu Pracy „Polak mały” zawierającego treści patriotyczne.

Śmieciosztuka (1)  Śmieciosztuka (2)  Śmieciosztuka (3)

Śmieciosztuka (4)  Śmieciosztuka (5)  Śmieciosztuka (6)

Śmieciosztuka (7)  Śmieciosztuka (8)  Śmieciosztuka (9)