„Ślubuję uroczyście, być dzielnym przedszkolakiem…”

W dniu 19 listopada 2015r.odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dla dzieci
z grupy II, III i IV, które w bieżącym roku szkolnym rozpoczęły edukację w naszym przedszkolu. Był to ich pierwszy publiczny występ. Z lekką tremą zaprezentowały przed rodzicami przygotowany program artystyczny. Prawidłowo wykonywały też zadania
i odpowiedziały na pytania zadawane przez koleżanki z grupy IV zdając wzorowo „Test na przedszkolaka”.
W dalszej części uroczystości dzieci złożyły uroczystą przysięgę w obecności Rodziców oraz pani Dyrektor, po czym otrzymały dyplomy, medale i upominki na pamiątkę tego wydarzenia.
Było to wielkie przeżycie nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców przedszkolaków.

Pasowanie na przedszkolaka-gr. IV (1)  Pasowanie na przedszkolaka-gr. IV (2)  Pasowanie na przedszkolaka-gr. IV (3)

Pasowanie na przedszkolaka-gr. IV (4)  Pasowanie na przedszkolaka-gr. IV (5)  Pasowanie na przedszkolaka-gr. IV (7)

Pasowanie na przedszkolaka-gr. IV (6)  Pasowanie na przedszkolaka-gr. IV (8)  Pasowanie na przedszkolaka-gr. IV (9)