„Serdecznie Wszystkich witamy i w podróż po Polsce zapraszamy” – zajęcie otwarte dla rodziców

21 listopada 2017r. rodzice mieli możliwość obserwacji jak dzieci z grupy IV przyswajają sobie informacje z zakresu wychowania patriotycznego podczas zajęcia otwartego „Podróż po Polsce”. Zaproszeni goście mieli możliwość dowiedzieć się, że Starszaki właściwie rozpoznają kontur i kolorystykę mapy Polski, potrafią wskazać na niej tereny górskie i morskie oraz największą rzekę Wisłę. Wiedzą, że są Polakami, a Polska jest ich Ojczyzną, że stolicą Polski jest Warszawa. Znają i wykazują się postawą szacunku wobec symboli narodowych: flaga biało – czerwona, godło – orzeł biały na czerwonym tle i hymn polski „Mazurek Dąbrowskiego”.  Podczas podróży do niektórych miejsc w Polsce w sposób pośredni poprzez ilustracje i obrazki  (np. Zakopane, Kraków,  Morze Bałtyckie)  wykazały się znajomością charakterystycznych wytworów sztuki ludowej, strojów, tańców, pamiątek. Miłą niespodzianką było zaproszenie rodziców do wspólnego tańca „Ja se góral” oraz zaprezentowanie przestawienia „Polskie tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe” w wykonaniu Starszaków. Mali artyści zachwycili widownię umiejętnościami aktorskimi, tanecznymi i wokalnymi, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Zajęcie otwarte (1) Zajęcie otwarte (2) Zajęcie otwarte (3)