Rodzinny Konkurs Plastyczny „Moje ulubione zwierzątko”

Dnia 15 listopada 2018r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej Filii Nr 4 odbyło się rozstrzygnięcie Rodzinnego Konkursu Plastycznego pt.: „Moje ulubione zwierzątko”. Konkurs został zorganizowany z okazji Światowego Dnia Zwierząt dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczających do Naszego przedszkola oraz ich Rodzin. Jego celem było kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt oraz rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej. Podczas wizyty w bibliotece panie Bibliotekarki zaprezentowały krótkie przedstawienie teatralne pt.: „Ciapek”, a następnie dzieci rozwiązywały zagadki, opowiadały też o swoich zwierzątkach domowych oraz wykonanych pracach konkursowych. Za trud włożony w wykonanie prac dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki. Obecnie prace można podziwiać w bibliotece.

Wszystkim Uczestnikom
dziękujemy za zaangażowanie.