Rodzinny Konkurs Plastyczny „Ja i Moja Rodzina”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizowany został Rodzinny Konkurs Plastyczny na temat  „Ja i Moja Rodzina” dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i ich rodzin. Podsumowanie konkursu odbyło się 3 grudnia 2020r. Piękne prace, wykonane bardzo ciekawymi technikami zostały wyróżnione i nagrodzone. Wszystkie można podziwiać na wystawce w przedszkolnej szatni.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom
za wspólne z dziećmi
wykonanie prac konkursowych.