„Robin Hood”

„Robin Hood” to spektakl muzyczny, który 6 kwietnia 2018r., obejrzały w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim dzieci z grupy III i IV. Młodzież z Licealnego Teatru Muzycznego działającego przy sędziszowskim Liceum Ogólnokształcącym zaprezentowała wspaniałe zdolności aktorskie, taneczne i wokalne. Profesjonalizm przedstawienia dopełniały atrakcyjne stroje oraz nowoczesne efekty wizualne i często zmieniające się scenografie. Spektakl wywarł na dzieciach ogromne wrażenie. Na zakończenie przedszkolaki miały możliwość zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć z odtwórcami głównych ról.