Realizacja projektu edukacyjnego “Drzewo”

Zgłębiające wiedzę o drzewach, w grupie III przeprowadzono projekt edukacyjny pt. „Drzewo”, którego celem było propagowanie wiedzy o drzewach i ich roli dla środowiska oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez kontakt z przyrodą.
W pierwszej fazie projektu uzgodniliśmy co chcemy wiedzieć na temat drzew. Stworzyliśmy wspólnie siatkę pytań. Oglądnęliśmy film edukacyjny z serii „Wędrówki Skrzata Borówki” odc. „Las mieszany” oraz poznaliśmy budowę drzewa. Wykonaliśmy pracę przestrzenną, techniką mieszaną, pt. „Drzewo”, wyodrębniając jego wszystkie elementy budowy. Udaliśmy się również do „Przedszkolnej biblioteki” i wybraliśmy do „Kącika małego czytelnika” w naszej sali książki i bajki o omawianej tematyce, aby poszerzyć wiedzę i odpowiedzieć na nurtujące nas pytania.  Chętne dzieci również przynosiły książki, czasopisma o drzewach oraz drewniane zabawki i przedmioty, które gromadzone były w „Drewnianym kąciku”.
W kolejnych dniach projektu poznaliśmy środowiska występowania drzew (park, las i ogród) oraz mieszkańców drzew. Oglądaliśmy przez lupę liście i owoce wybranych drzew oraz dopasowywaliśmy drzewa do ich liści i owoców.
Na zajęciach gimnastycznych ćwiczyliśmy z owocami drzew: kasztanami i liśćmi. Dowiedzieliśmy się jakie przedmioty z drewna są ludziom potrzebne w życiu codziennym, a podczas zajęć umuzykalniających graliśmy na drewnianych instrumentach różne rytmy oraz wygrywaliśmy melodie znanych piosenek.
Podczas zajęć matematycznych rozwiązywaliśmy zadania z udziałem kasztanów i liści, przeliczając i porównując je na różne sposoby. Mierzyliśmy grubość pni drzew za pomocą, metra, sznurka oraz dzieci, które potem porównywaliśmy. W zabawach sensorycznych sprawdzaliśmy, czy kora drzewa ma taką samą fakturę. Przeszliśmy też ścieżką edukacyjną pt. „Drzewa w naszym ogrodzie”, dzięki czemu poznaliśmy nazwy wybranych drzew i krzewów z naszego ogrodu przedszkolnego.  
Oglądnęliśmy film edukacyjny pt. „Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew”, zastanawiając się czy jest to możliwe, abyśmy mogli żyć bez drzew i jak możemy dbać o drzewa. Dobieraliśmy obrazki do drzewa smutnego i wesołego oraz postawiliśmy w sali niebieski pojemnik z napisem „makulatura”, go którego wyrzucamy zużyte kartki i papier.
Podczas zajęcia plastycznego malowaliśmy farbami jesienne liście na drewnianych patyczkach, tworząc piękne obrazy, dzięki czemu poszerzaliśmy swoje doświadczenia plastyczne.
Podsumowaniem projektu były obchody Światowego Dnia Drzewa. W ten dzień wybraliśmy się na  wycieczkę do parku miejskiego im. Włodzimierza Skarbek – Borowskiego, gdzie doprecyzowaliśmy i usystematyzowaliśmy poznawane przez cały tydzień wiadomości. Znaleźliśmy również czas na wesołe zabawy.