Realizacja Innowacji Pedagogicznej “Dwójkowe Zuchy”

Inspiracją do stworzenia innowacji, była chęć zaproponowania atrakcyjnych form zdobywania wiedzy, kształtowania właściwych postaw społecznych i patriotycznych oraz stworzenie takich warunków rozwoju, aby dzieci mogły rozwinąć i wykorzystać swoje możliwości, zdolności i osiągnąć sukces. Innowacja była realizowana w ramach zajęć, zgodnie z harmonogramem, w okresie od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r. Głównym celem innowacji było umożliwienie wszechstronnego rozwoju dzieciom 6-letnim poprzez zdobywanie sprawności.
Podczas zbiórek zuchowych, dzieci poznawały :

  • prawa i obowiązki zucha;
  • piosenki oraz pląsy zuchowe;
  • zdobywały sprawności;
  • stymulowano i inicjowano działania, które wyzwalały aktywność oraz zachęcały do poznawania świata i zdobywania informacji.