„Przyjaciele razem w pełni sprawni” – warsztaty dla dzieci

W piątek, 30 listopada 2018 r. w Naszym przedszkolu zostały zorganizowane warsztaty dla dzieci. Przedszkolaki odwiedzając kolejne sale zabaw poznawały specyfikę rożnych niepełnosprawności. Podczas zajęć prowadzonych przez nauczycieli wspomagających przedszkolaki doświadczały jakie utrudnienia mają dzieci jeśli nie słyszą, nie widzą, mają problemy z poruszaniem się, a także problemy ze zrozumieniem i wykonywaniem poleceń oraz ze skupieniem uwagi. Następnie w każdej sali prowadzone były zabawy, które pomagają w usprawnianiu poszczególnych niepełnosprawności.  Przedszkolaki rozwiązywały zagadki logiczne i słuchowe, układały mega puzzle, pokonywały tory przeszkód, rozpoznawały  przedmioty za pomocą dotyku, smaku, węchu, czyli w sposób wielozmysłowy. Dzieci starsze oglądały również film pt. ,,N jak NIEWIDOMY”.
Na zakończenie każdy uczestnik warsztatów ulepił ,,Serduszko  Przyjaźni” z masy solnej dla swojego przyjaciela.  Dzień ten był wprowadzeniem do obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.