Ślubowanie w krasnalkowej krainie…

W poniedziałek, 30 listopada 2015r.., dzieci z grupy I zaprezentowały program artystyczny „Z życia krasnalkowej grupy”. Następnie złożyły obietnicę i w obecności swoich rodziców zostały pasowane na przedszkolaka.  Uroczystość ta, to symboliczny gest przyjęcia dzieci do społeczności przedszkolnej po trzymiesięcznym okresie adaptacji.
Gratulujemy naszym Kochanym Krasnalkom i życzymy samych radosnych chwil spędzonych w naszym przedszkolu.

Pasowanie na przedszkolaka gr I (1)  Pasowanie na przedszkolaka gr I (2)  Pasowanie na przedszkolaka gr I (3)

Pasowanie na przedszkolaka gr I (4)  Pasowanie na przedszkolaka gr I (5)  Pasowanie na przedszkolaka gr I (6)