Przedszkolny Turniej Gier i Zabaw

25 stycznia 2017r. zorganizowany został Przedszkolny Turniej Gier i Zabaw, w którym wzięły udział „Maluchy”, „Średniaki” oraz „Starszaki”. Przed rozpoczęciem turnieju dzieci podzielone zostały na zespoły, po czym przystąpiły do rozgrywek pod bacznym okiem opiekunów, przestrzegając zasad poszczególnych gier tj: „Twister”, „Ściganka”, „Wyścig samochodowy’, „Zrób minkę i powiedz”, „Umiem liczyć”, „Tak – Nie”, „Rzuć do celu”.
Podczas wspólnej zabawy dzieciom towarzyszyły duże emocje.  Przedszkolaki tętniły dobrym humorem i z wielką ochotą brały udział we wszystkich proponowanych im konkurencjach. Na zakończenie turnieju każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy upominek za zaangażowanie i wspaniałą grę „Fair play”.
Głównym celem tego przedsięwzięcia była popularyzacja gier edukacyjnych wśród dzieci oraz tworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. Turniej ten, to okazja do budowania w dzieciach umiejętności wygrywania i co trudniejsze radzenia sobie
z porażkami.

Turniej gier i zabaw (1)  Turniej gier i zabaw (2)  Turniej gier i zabaw (3)

Turniej gier i zabaw (4)  Turniej gier i zabaw (5)  Turniej gier i zabaw (6)

Turniej gier i zabaw (7)  Turniej gier i zabaw (8)  Turniej gier i zabaw (9)