Przedszkolaki uczą się udzielania pierwszej pomocy

Nigdy nie wiadomo, kiedy zdarzy się wypadek lub inna sytuacja wymagająca natychmiastowej reakcji, dlatego nawet najmłodsze dzieci warto uczyć, jak zachować się
w przypadku niebezpieczeństwa. Dzieci z grupy IV posiadają już podstawową wiedzę
w tym zakresie. I choć same niewiele jeszcze mogłyby zrobić, to doskonale orientują się
w sposobach udzielania pierwszej pomocy, a swoją wiedzą mogą zawstydzić niejedną dorosłą osobę.
Wstępem do zajęć przedszkolnych, jakie odbyły się 7 marca 2013 roku była pogadanka profilaktyczna na temat bezpieczeństwa, którą przeprowadziły uczennice klasy 2 „g”
z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy wraz z nauczycielką panią Barbarą Buszek. Rozmawiano na temat tego jak właściwie postąpić, gdy obok nas ktoś nagle zasłabnie lub gdy jesteśmy świadkami wypadku drogowego oraz jak pomóc i zachować się wobec osoby, która właśnie ma napad padaczki. Przedszkolaki zostały także zapoznane ze sposobami zachowania się podczas spotkania z nieznajomymi ludźmi oraz zwierzętami.
Uczennice z ogromnym zaangażowaniem opowiadały dzieci, jak zachować się w razie niebezpieczeństwa oraz jak udzielić pierwszej pomocy. Zademonstrowano również pozycje bezpieczną oraz taką, którą należy zastosować podczas ataku psa. Dzieci miały tradycyjnie dużo pytań, których nie było końca. Po poznaniu na nie odpowiedzi wiele z nich oświadczyło, że w przyszłości także chciałoby udzielać pierwszej pomocy.  Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne z fantomem. Przedszkolaki miały możliwość udzielania  pierwszej pomocy na manekinie. Poznały zasady wykonywania masażu serca i sztucznego oddychania. Znają numery telefonów alarmowych i wiedzą, o czym należy pamiętać wzywając pomoc.
Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.
Na zakończenie dzieci otrzymały kolorowanki o tematyce bezpieczeństwa.

Serdecznie dziękujemy Uczennicom klasy 2 „g” Zespołu Szkół  Zawodowych Nr 1  w Dębicy oraz pani Barbarze Buszek za tak cenne ćwiczenia praktyczne.