„Przedszkolaki lubią ruch”

Wysiłek fizyczny kształtuje wiele pozytywnych cech osobowości: zdyscyplinowanie, dążenie do sukcesu, pewność siebie, odwagę i odporność na trudności, co ułatwia samorealizację. Fitness dla dzieci, uczy najmłodszych zasad zdrowego stylu życia i zachęca do aktywności ruchowej. W tym celu, w ramach realizacji programu własnego pani Agnieszki Misa – Górny „Przedszkolaki lubią ruch”, 22 lutego 2017r., zaprosiliśmy do przedszkola instruktora fitness z Klubu “Endorfina Fitness & Squash” w Dębicy , panią Małgorzatę, która przeprowadziła z przedszkolakami zajęcia aerobowe. Dzieci doskonaliły swoje zdolności koordynacyjne, wytrzymałościowe, wzmacniały ciało. Duża ilość ćwiczeń poświęcona była dbaniu o prawidłową postawę i estetykę wykonywanego ruchu. Dzieci rozwijały wrażliwość muzyczną  i poczucie rytmu.

Realizacja Rocznego Planu Pracy Przedszkola
„Kształtowanie postaw – wychowanie do wartości”

Dziękujemy Pani Małgorzacie Skwirut za przybycie
i przeprowadzenie zajęć.

Zajęcia fitness z instruktorem (1)  Zajęcia fitness z instruktorem (2)  Zajęcia fitness z instruktorem (3)

Zajęcia fitness z instruktorem (4)  Zajęcia fitness z instruktorem (5)  Zajęcia fitness z intruktorem (6)