“Poznajemy zawody naszych rodziców” – laborantka

25 kwietnia udaliśmy się do Stacji Uzdatniania Wody przy Wodociągach Dębickich, gdzie pracuje mama Leosia. Jest laborantką i jej właśnie zawód poznawaliśmy. Pani Madzia pokazała nam cały proces oczyszczania wody, od pobrania jej z rzeki Wisłoki, aż do specjalistycznych badań laboratoryjnych, które pozwalają dopuścić ją do użytku ludziom. Mogliśmy zobaczyć szereg urządzeń oraz proces jaki woda musi przejść aby nadawała się do picia.

Bardzo dziękujemy Pani Madzi za poświęcony czas oraz upominki.