Poznajemy zakłady usługowe w naszym mieście !

Dzieci łatwiej przyswajają sobie wiadomości za pomocą obserwacji i własnych doświadczeń.  Zgodnie z omawianą tematyką zajęć 3 i 5 marca 2014r. przedszkolaki
z
grupy II odwiedziły pobliskie zakłady usługowe: szewski, fryzjerski i krawiecki. Celem każdej wycieczki było zapoznanie dzieci z wyglądem i wyposażeniem zakładów usługowych, z urządzeniami i przyborami jakich potrzebuje w swojej pracy szewc, fryzjer
i krawiec.
 

Realizacja Rocznego Planu Pracy „Polak mały” zawierającego treści patriotyczne.

Poznajemy zakłady usługowe (1)  Poznajemy zakłady usługowe (2)  Poznajemy zakłady usługowe (3)

Poznajemy zakłady usługowe (4)  Poznajemy zakłady usługowe (5)  Poznajemy zakłady usługowe (6)

Poznajemy zakłady usługowe (7)  Poznajemy zakłady usługowe (8)  Poznajemy zakłady usługowe (9)