Powitanie wiosny

21 marca 2011r. w naszym przedszkolu odbyło się powitanie wiosny i pożegnanie zimy połączone z konkursem recytatorskim pod hasłem „Rośliny i zwierzęta witają wiosnę”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi dzieci na świat zwierząt i roślin oraz kształtowanie opiekuńczego stosunku do nich.