„Polska Moja Ojczyzna”

Podsumowaniem wielu patriotycznych przedsięwzięć organizowanych w związku ze 100 – leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości było 10 grudnia 2018r. spotkanie z Przedstawicielami Agencji Szkolno – Przedszkolnej LUPUS.
Przedszkolaki miały możliwość sprawdzić swoją wiedzę na temat „Polska Moja Ojczyzna”. Wykazały się dużą wiedzą i bardzo chętnie odpowiadały na wszystkie pytania. Po rozwiązaniu wielu zagadek dotyczących symboli narodowych, nazw stolic Polski, odszukaniu ich miejsc na mapie, nazwy Naszego morza, wyszukaniu zwierząt żyjących w naszym kraju i wykonaniu wielu innych zadań związanych tematycznie z Naszą Ojczyzną dzieci otrzymały Dyplomy Małego Patrioty.

Realizacja Rocznego Planu Pracy Przedszkola
„Postawy patriotyczne”