„Polscy Poeci dla małych i dużych”

20 kwietnia 2018r.,  dzieci z grupy IV Karol i Aleksandra przygotowane przez panią Bożenę Rojek – uczestniczyli w  IV Powiatowym  Konkursie Recytatorskim  Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną „Polscy Poeci dla małych i dużych” w  ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości i 660 – lecia lokacji miasta. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Specjalnych
w Dębicy oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy. Karol recytował wiersz Marii Konopnickiej pt.: „Ojczyzna”, Aleksandra zaprezentowała wiersz Czesława Janczarskiego „Co to jest Polska”. Mimo ogromnej tremy Nasze przedszkolaki dobrze zaprezentowały swoje talenty recytatorskie. Udział w konkursie miał zachęcić dzieci do pogłębiania znajomości polskiej poezji patriotycznej oraz rozwijania wrażliwości artystycznych, a także zainteresowania językiem polskim. Za włożony trud  i pracę dzieci zostały  nagrodzone brawami oraz nagrodami.