“Pola Nadziei”

10 października 2014r. już po raz ósmy odbyła się w Dębicy akcja „Pola Nadziei” zorganizowana przez Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II.
W akcji, której inauguracja miała miejsce na Placu Solidarności przy pomniku Św. Jana Pawła II wzięły udział także sześciolatki z naszego przedszkola. W tym roku w ramach akcji „Pola Nadziei” zasadzonych zostanie w Dębicy i powiecie dębickim ponad 5 tysięcy żonkili, kwiatów które są międzynarodowym symbolem nadziei i przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy oraz opieki w trudnym okresie odchodzenia
z tego świata.
Celem akcji jest szerzenie idei hospicyjnej oraz przekazywanie informacji społeczeństwu
o niesionej przez hospicja opiece nad osobami chorymi i ich rodzinami oraz uwrażliwianie ludzi, zwłaszcza młodych, na potrzeby osób chorych i niepełnosprawnych.

Pola Nadziei (1)  Pola Nadziei (2)  Pola Nadziei (3)