Podsumowanie XV edycji akcji charytatywnej „Pomagamy bezdomnym psom”

W związku z tym, że październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt, już po raz piętnasty nasze przedszkole zorganizowało akcję charytatywną zbiórki karmy i koców pod hasłem „Pomagamy bezdomnym psom”.
Serdecznie dziękujemy Dzieciom i Rodzicom za ogromne zaangażowanie. Rezultaty zbiórki są imponujące. Zebrano 115,81 kg suchej karmy oraz 10,21 kg karmy mięsnej (w puszkach), 4 koce, 3 poduszki.
Zebrane dary zostały przekazane do Azylu dla Bezdomnych Psów
w Dębicy mieszczącego się przy ul. Wielopolskiej 209.