Podsumowanie innowacji pedagogicznej  „Poznajemy zawody w dniu ich święta”

W roku szkolnym 2023/2024 dzieci 4 – letnie z grupy II brały udział w innowacji pedagogicznej „Poznajemy zawody w dniu ich święta”. Koordynatorami innowacji były nauczycielki: Małgorzata Kałek i Marta Pyzińska.
Wprowadzenie innowacji podyktowane było chęcią uatrakcyjnienia działań edukacyjnych, poszerzenia wiedzy dzieci z zakresu preorientacji zawodowej (zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu). Działania realizowane były poprzez zajęcia organizowane w przedszkolu, spotkania z osobami różnych zawodów oraz krótkie wyjścia i wycieczki do miejsc pracy. Czterolatki miały możliwość obserwacji czynności zawodowych osób dorosłych.

W ramach działań przedszkolaki poznały takie zawody jak:

  • FRYZJER – wycieczka do salonu fryzjerskiego

                                (Światowy Dzień Fryzjera – 16 września)

  • SZEWC – wycieczka do zakładu szewskiego

                                        (Dzień Szewca – 25 października)

  • TRENER PIŁKI NOŻNEJ – spotkanie z trenerem piłki nożnej w przedszkolu – trening sportowy

                                        (Międzynarodowy Dzień Trenera Piłki Nożnej – 15 października)

  • ZEGARMISTRZ – wycieczka do zegarmistrza

                                        (Dzień Zegarmistrza – 1 grudnia)

  • LISTONOSZ – wycieczka na pocztę

                                       (Dzień Listonosza – 16 lutego)

  • PIEKARZ – wycieczka do piekarni

                                       (Dzień Piekarza – 15 marca)

  • PIELĘGNIARKA– spotkanie z pielęgniarką w przedszkolu

                                      (Dzień Pracownika Służby Zdrowia – 7 kwietnia)

  • STRAŻAK – wizyta strażaków w przedszkolu                              

                                     (Międzynarodowy Dzień Strażaka – 4 maja)

  • KRAWCOWA – wycieczka do zakładu krawieckiego

                                     (Światowy Dzień Szycia – Dzień Krawcowej – 14 czerwca)

Program innowacji był ewaluowany w trakcie jego wdrażania poprzez obserwacje, rozmowy bieżące z dziećmi i rodzicami oraz podczas czerwcowej realizacji tematu kompleksowego „Ciekawe zawody”. Dzieci bardzo zainteresowane były tematem, chętnie wypowiadały się w oparciu o swoje obserwacje i spostrzeżenia. Poszerzyły swoje słownictwo o nowe pojęcia charakterystyczne dla danego zawodu.