PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „CZAS CISZY”

Odkrywać, to znaczy wiedzieć to,
co wszyscy wiedzą i myśleć tak,
jak nikt dotąd nie myślał
Albert Szent – Györgyi

 W bieżącym roku szkolnym zajęcia terapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne prowadzone były w oparciu o innowację pedagogiczną „Czas ciszy”. W zajęciach uczestniczyło troje dzieci z grupy I  oraz czworo dzieci z grupy II. Koordynatorem innowacji była pani Bożena R. Zajęcia odbywały jeden raz w tygodniu. Wdrożona  innowacja służyła rozwijaniu wśród dzieci  umiejętności radzenia sobie z hałasem, stresem i nadmiarem emocji. Podczas zajęć dzieci doskonaliły umiejętność odprężania się, wyciszania, poprzez słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej. Zabawy relaksacyjne wymagały od dzieci osobistego zaangażowania, dzięki temu mogły ćwiczyć swoją wyobraźnię i koncentrację. Zajęcia uatrakcyjniły również różne sytuacje zabawowe, humorystyczne, odprężające, relaksacyjne, sprzyjające rozładowaniu emocji. Zajęcia odbywały się w atmosferze spokoju i ciszy, z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz odpowiednich pomocy i rekwizytów. Podczas zajęć nie zabrakło też zabaw plastycznych, które sprawiały dzieciom ogromną radość, co dodatkowo sprzyjało rozwijaniu kreatywności i umiejętności twórczego myślenia. Umiejętność relaksacji znacząco wpłynęła na codzienne funkcjonowanie dzieci miała  wpływ na postępy w nauce, podniesieniu samooceny, wiary w siebie, pozbycia się niechcianych nawyków. polepszeniu pamięci, koncentracji, oraz zwiększenie zdolności twórczych. Poprzez zabawy w grupie dzieci rozwijały kompetencje społeczne, doskonaliły komunikację, uczyły się kompromisu, organizacji pracy a także współpracy, serdeczności i otwartości.

Serdecznie dziękujemy dzieciom
za udział w innowacji pedagogicznej 
„Czas ciszy” i życzymy miłych wakacji.