„Podróż na matematyczną wyspę” – zajęcie otwarte w grupie III

24 czerwca 2019r. wyruszając na „Matematyczną Wyspę” dzieci rozpoznawały podstawowe figury geometryczne, segregowały je według kształtu i koloru, przeliczały elementy, liczyły sylaby i porównywały długość wyrazów, określając który wyraz jest krótki, dłuższy i najdłuższy. Układały rytmy według wzoru wskazanego przez nauczyciela, a także dobierały się w grupy zgodnie z wskazaną przez nauczyciela liczbą podczas zabawy ruchowej.
Rodzice mieli możliwość nie tylko zobaczyć jak świetnie ich pociechy radzą sobie z coraz trudniejszymi zadaniami matematycznymi, ale również jak wspaniale potrafią pracować w małych zespołach. Po skończonych zajęciach każdy uczestnik wyprawy otrzymał „Order Mistrza Matematycznego”.