Piramida Zdrowego Żywienia

12 lutego 2019r., uczennice klasy 2d z II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy przeprowadziły pogadankę dla dzieci z grupy II, III, IV na temat zdrowego odżywiania się. Przedszkolaki poprzez zabawę pogłębiały wiadomości na temat zdrowego odżywiania oraz oceniały zachowania służące i zagrażające zdrowiu. Dzieci utrwalając wiadomości kolorowały obrazki i przyklejały je w odpowiednich miejscach na Piramidzie Zdrowego Żywienia, która w graficzny sposób przedstawia jak najlepiej układać swój jadłospis z korzyścią dla zdrowia.