„Piękne są nasze barwy ojczyste”

Barwy narodowe są bliskie sercu każdego Polaka i Polki. Przywiązanie do tych barw kształtujemy w naszym przedszkolu już od lat najmłodszych. Dlatego 26 kwietnia 2018r., dzieci z grupy III przygotowały uroczystość z okazji Święta Flagi dla wszystkich dzieci z przedszkola. Przedszkolaki obejrzały film edukacyjny pt.,,Polak mały”, który utrwalił ich wiadomości na temat ważnych symboli dla każdego Polaka – godło, flaga, hymn. Następnie z należnym szacunkiem wprowadzono flagę narodową, a wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Podczas uroczystości, dzieci z grupy III zaprezentowały taniec z chustkami w barwach narodowych oraz recytowały wiersze patriotyczne. Do recytacji wierszy dołączyły się również dzieci z grupy IV, które brały udział w konkursach recytatorskich o tematyce patriotycznej i zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie.
Na koniec tego uroczystego dnia, przedszkolaki z wszystkich grup zachęcały do świętowania napotkanych w trakcie spaceru przechodniów, rozdając im biało-czerwone chorągiewki.