Pamiętamy o zmarłych!

31 października 2013r. „Czterolatki” udały się na Plac Solidarności pod pomnik Papieża Polaka – Jana Pawła II. Zapaliły znicze, złożyły kwiaty. W ten sposób oddały cześć
i szacunek zmarłemu Wielkiemu Polakowi.

Realizacja Rocznego Planu Pracy „Polak mały” zawierającego treści patriotyczne.

Pamiętamy o zmarłych (1)  Pamiętamy o zmarłych (2)  Pamiętamy o zmarłych (3)