Olimpiada w Ochronce

Przedpołudnie dnia 25 czerwca 2014r. dzieci niepełnosprawne spędziły w Ochronce Sióstr Służebniczek w Dębicy, gdzie wzięły udział w Olimpiadzie sportowej, wspólnie z ich kolegami z tamtejszego przedszkola. Mali zawodnicy z ogromnym entuzjazmem rozgrywali poszczególne konkurencje, a do walki zagrzewał ich gorący doping widowni. Czas pomiędzy konkurencjami wypełniały zabawy przy wesołej muzyce. Zawodnicy zostali nagrodzeni dyplomami, upominkami i słodyczami, a na zakończenie skorzystali
z atrakcyjnego placu zabaw. Dzieci wróciły do przedszkola pełne wrażeń, dumne ze swoich osiągnięć i zdobytych niespodzianek.

Zawody sportowe (1)  Zawody sportowe (2)  Zawody sportowe (3)

Zawody sportowe (4)  Zawody sportowe (5  Zawody sportowe (6)