Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja Ojczyzna”

W konkursie wzięły udział dziewczynki z grupy IV: Zofia Krzystyniak i Iga Bonar, które wykonały swoje prace pod kierunkiem pani Małgosi. Konkurs zorganizowany został przez Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i kreatywności dzieci, pogłębianie wiedzy o Polsce oraz kształtowanie postaw patriotycznych.