Nowe zabawki dla „Krasnali”

Serdecznie dziękujemy Szkole Języków Obcych AWALON – panu Jerzemu Gałuszce
za ufundowanie zabawek.

Nowe zabawki (1)  Nowe zabawki (2)  Nowe zabawki (3) (Kopiowanie)