„Nasze sprawne rączki”- innowacja pedagogiczna

 21 czerwca 2024r. dzieci biorąc udział w zabawach: „Kolorowe pianki”, „Wieszanie chusteczek” ćwiczyły  staw nadgarstkowy, dłonie i palce rąk. Wykonując ćwiczenie grafomotoryczne na temat: „Żaglówka” doskonaliły umiejętność prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego oraz koordynację wzrokowo- ruchową.