Narodowe Czytanie 2021 Konkurs Rodzinny na „Kapelusz pani Dulskiej”

W ramach Narodowego Czytania 2021 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała Konkurs Rodzinny na „Kapelusz pani Dulskiej”. Miło nam ogłosić, że z naszego przedszkola, do konkursu przystąpiło 9 rodzin z grupy IV i 2 rodziny
z grupy II. Jury oceniając prace przyznało:
I miejsce – dla Rodziny Esme i Gaspara z grupy II
III miejsce – dla Rodziny Nicoli z grupy IV

Gratulujemy Laureatom i wszystkim
Uczestnikom konkursu
za ciekawe pomysły,
zaangażowanie i kreatywność.