Największa Dama i Największy Dżentelmen

Kolejny miesiąc i kolejne wybory na „Największą Damę” i „Największego Dżentelmena” grupy. W tym miesiącu Damą została Laura, natomiast Dżentelmenem – Tobiasz.

Siostra Agnieszka wyróżniła również “Największą Damę” i Największego Dżentelmena Roku. Spośród dzieci została wybrana para, cały rok szkolny która wyróżniała się pomocą koleżeńską, kulturalnym zachowaniem, ładnym słownictwem, okazywaniem szacunku innym oraz umiejętnością zachowania porządku.   Największą Damą Roku została  Antosia B. , natomiast Największym Dżentelmenem Roku – Franiu.